روزها

روزها

روز ترویه ــ روز عرفه

هشتم ذي الحجه روز ترويه است، در اين روز زئران خانه خدا از مکه به مِني رهسپار شده تا شب را در آن جا گذرانده و صبح روز بعد خود را براي عرفات آماده کنند. روز ترويه يا يوم الترويه به روز هشتم ذي حجه گفته مي شود، ترويه به …

ادامه نوشته »