خانه / ارسال فیلم و صوت

ارسال فیلم و صوت

فایل های صوتی وتصویری خود را با شرایط زیر برای ما ارسال نمایید تا با نام شما در سایت قرار بگیرد.

۱-محتوای فایل های ارسالی باید درباره مسجد وفعالییت های آن باشد.

۲-فایل های ارسال شده  نباید قبلا در سایت و یا وبلاگی به ثبت رسیده باشد.فایل هاباید با اجازه صاحب اثر آن برای ما ارسال شود.درصورت مشاهده موارد تخلف همه فایل های  ارسال شده توسط فرد ارسال کننده از روی سایت حذف خواهد شد.

۳-حداکثر حجم مجازبرای فایل های تصویری ۲۰MB وپسوند مجازنیز فقط WMV می باشد.

۴-حداکثر حجم مجاز برای فایل های صوتی ۱۰MB وپسوند مجاز نیز فقط MP3  می باشد.

۵-پس از ارسال  فایل های صوتی وتصویری حقوق معنوی آن برای مسجد محفوظ بوده ومسجد می تواند بدون انتشار نام ویا کسب اجازه از صاحب اثر از فایل های ارسال شده استفاده تبلیغاتی ویا تجاری بنمایدوصاحب اثر ویا فرد منتشر کننده حق هیچ گونه اعتراض ویا شکایتی را ندارد.

۶-هنگام ارسال فایل های صوتی وتصویری،لطفا نام ونام خانوادگی،مکان وزمان وسایر مشخصات لازم رانیزقید بفرمایید.

۷-فایل های صوتی وتصویری وعکس های خود را از طریق ایمیل  Media@Fatemion.com  برای ما ارسال نمایید.

[contact-form-7 404 "Not Found"]