فاطمیه 1392

شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۲

فایل های صوتی شب پنجم فاطمیه اول ۱۳۹۲ سخنرانی حجت الاسلام شیخ مهدی دانشمند شب پنجم مداحی کربلایی مجید بهمنی/روضه مداحی کربلایی مجید بهمنی/سینه زنی

مطالعه بیشتر »

شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۲

فایل های صوتی شب چهارم فاطمیه اول ۱۳۹۲ سخنرانی حجت الاسلام شیخ مهدی دانشمند شب چهارم مداحی حاج محمد رضا باقری/روضه مداحی حاج محمد رضا باقری/سینه زنی

مطالعه بیشتر »

شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۲

فایل های صوتی شب سوم فاطمیه اول ۱۳۹۲ سخنرانی حجت الاسلام شیخ مهدی دانشمند شب سوم مداحی کربلایی نعمت الله بهمنی/روضه مداحی کربلایی نعمت الله بهمنی/سینه زنی  

مطالعه بیشتر »

شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۲

فایل های صوتی شب دوم فاطمیه اول ۱۳۹۲ سخنرانی حجت الاسلام شیخ مهدی دانشمند شب دوم مداحی سید سعید نریمانی/روضه مداحی سید سعید نریمانی/سینه زنی

مطالعه بیشتر »