تصاویر احداث ساختمان

تصاویر احداث ساختمان

بتن ریزی کف(1)

سری اول عکس های بتن ریزی کف وپی  ساختمان مسجد وحسینیه حضرت فاطمه الزهرا(سلام الله علیها)

مطالعه بیشتر »

کف سازی(2)

سری دوم عکس های کف  سازی وشناژبندی  ساختمان مسجد وحسینیه حضرت فاطمه الزهرا(سلام الله علیها)

مطالعه بیشتر »

کف سازی(۱)

کف سازی

سری اول عکس های کف سازی وشناژبندی ساختمان مسجد وحسینیه حضرت فاطمه الزهرا(سلام الله علیها)

مطالعه بیشتر »