صوت مراسم فاطمیه اول ۱۴۰۰

فایل های صوتی مراسم فاطمیه اول ۱۴۰۰

سخنرانی حجت الاسلام شیخ حسین سعادت جو/ شب اول 

—————————————————————————————

سخنرانی حجت الاسلام شیخ حسین سعادت جو/ شب دوم 

—————————————————————————————

سخنرانی حجت الاسلام شیخ حسین سعادت جو/ شب سوم 

—————————————————————————————

سخنرانی حجت الاسلام شیخ عبدالرسول باقری/ شب چهارم 

—————————————————————————————

سخنرانی حجت الاسلام شیخ عبدالرسول باقری/ شب پنجم 

—————————————————————————————

سخنرانی حجت الاسلام شیخ عبدالرسول باقری/ شب ششم 

—————————————————————————————

سخنرانی حجت الاسلام شیخ عبدالرسول باقری/ شب هفتم 

—————————————————————————————

ادامه فایل های صوتی شب های دیگر پس از برگزاری مراسم در انتهای همین مطلب اضافه خواهد شد

پیشنهاد ما به شما

فیلم شب عاشورامحرم ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.